Hoofdstuk 12: Ziektes en de bron van gezondheid

Het lichaam is zelf-reparerend. Als je een snijwond krijgt, dan zal dat na een paar dagen weer gerepareerd worden. De beschadiging wordt opgevuld met nieuw weefsel, nieuwe bloedvaten worden gevormd en nieuwe zenuwbanen worden aangelegd. Dood materiaal wordt verwijdert. Dit gebeurt volledig automatisch, zonder dat je er aandacht aan hoeft te schenken. Ook zeer ernstige verminkingen kunnen genezen.

Het is dus duidelijk dat er soort sturende intelligentie, of misschien een soort geautomatiseerd reparatiesysteem, aan het werk is in het lichaam, dat er voor zorgt dat wanneer het lichaam afwijkt van zijn blauwdruk, dit weer rechtgezet wordt.

Waar deze blauwdruk van het lichaam zich bevindt, en wat de preciese aard is van dit zelfstandig werkende, reparerende systeem, is niet met zekerheid bekend. Laten we dit reparatiesysteem het somatisch verstand noemen.

Net zoals geladen plaatjes iemand kunnen hinderen in zijn gedrag, wordt het somatisch verstand ook gehinderd in het uitvoeren van haar reparaties door de aanwezigheid van geladen plaatjes. Er zijn in de medische wetenschap gevallen bekend waarbij wonden of botbreuken maanden langer dan gebruikelijk
nodig hadden om te genezen, ook al waren alle noodzakelijke medische handelingen uitgevoerd.

De oorzaken van ziektes

Op het gebied van ziektes heb je twee extreme kampen: een kamp zegt dat alle ziektes een stoffelijke oorzaak hebben, en dus met stoffelijke middelen behandeld moeten worden, en een kamp dat zegt dat alle ziektes een psychische oorzaak hebben en dus psychisch behandeld moeten worden.

R3R neemt wat ziektes betreft een middenpositie in. Zowel geestelijke als stoffelijke factoren kunnen een rol spelen. En soms kunnen ze elkaar versterken.

De geest kan het lichaam ziek maken, maar het is het lichaam dat daarna ziek is, en professioneel medisch ingrijpen is dan meestal de effectiefste manier om de ziekte op te lossen.
Maar door daarna de geestelijke kant te behandelen kan het genezingsproces versnellen.

Wanneer een R3R counselor het vermoeden heeft dat zijn client een medisch probleem heeft, dan zal hij zijn client eerst naar zijn huisarts verwijzen. Wanneer de huisarts een daadwerkelijke ziekte constateert waarvoor een goede behandeling bestaat (dus geen symptoombestrijding zoals pijnstillers) dan zal de R3R counselor zijn client aansporen om deze behandeling te ondergaan voordat verder wordt gegaan met de sessies.


Gebruik van R3R bij ziektes, letsel en chronische lichamelijke klachten

Door de geladen plaatjes die ontstaan zijn tijdens een verwonding weg te auditeren, kan het somatisch verstand beter haar werk doen en zal de wond sneller genezen.

Chronische pijn bestaat vaak uit een combinatie van echte, daadwerkelijke pijn in het heden, en dezelfde pijn maar dan in de vorm van mentale plaatjes ervan. Door het auditeren van deze plaatjes zal dit gedeelte van de chronische pijn verdwijnen. Ook zal het natuurlijke genezingsproces daarna versnellen waardoor de rest van de pijn ook sneller weg zal zijn.
 
Soms doet oud letsel zelfs nog steeds pijn, terwijl de lichamelijke kant van het letsel allang genezen is. Wat de patient voelt is de pijn in het plaatje van het letsel, niet het letsel zelf want dat is al genezen. Door het plaatje te auditeren verdwijnt de pijn.

Wanneer het lichaam bedreigd wordt door bacterien of schadelijke stoffen, reageert het vaak met een onstekingsreactie. Deze ontstekingsreactie is bedoeld om van de bedreiging af te komen.

Maar het lichaam kan ook reageren op een mentaal plaatje van een dergelijke bedreiging, en als een dergelijk plaatje ingekeyed blijft, dan kan de ontsteking chronisch worden.

Een waar gebeurd verhaal: een client kwam bij mij vanwege een chronische ontsteking aan haar middelvinger. Het middelvingergewricht was al jaren opgezwollen, en was zichtbaar ruim een millimeter dikker dan de andere middelvinger. Bij het typen ging de vinger snel irriteren, waardoor ze de neiging had om banen waarbij getypt moest worden, te vermijden. Diverse artsbezoeken hadden de kwaal niet opgelost. Ze ging in sessie, na enkele minuten was het geladen plaatje dat de klacht veroorzaakte gevonden en uitgewist, en nog enkele minuten later was de zwelling zichtbaar verdwenen. De klacht is niet meer terug gekomen.


Chronische vermoeidheid

Chronische vermoeidheid heeft 3 mogelijke oorzaken:

1) te weinig slaap.
2) een medisch probleem (ziekte van Pfeiffer, een slecht werkende schildklier, diabetes enzovoort)
3) een of meer mislukte doelen.

Punt een kan iemand zelf oplossen, voor punt twee moet je naar de huisarts, punt drie is het terrein van R3R. Een mislukt doel is een secondary (plaatje van verlies) dat zich in het verstand hecht aan een oud engram, waardoor een gevoel van vermoeidheid ontstaat. De vermoeidheid kan als somatiek geauditeerd worden totdat de hele keten uitgewist is.


kalmeringsmiddelen, pijnstillers, drugs en psychiatrische medicijnen

R3R werkt door het verhogen van bewustzijn.  Door de plaatjes in het verstand te confronteren wordt de oorzaak van de geestelijke klacht gevonden waarna deze verdwijnt.

Kalmeringsmiddelen, pijnstillers, drugs en psychiatrische medicijnen werken door het bewustzijn te verlagen. Door de natuurlijke werking van de zenuwen te saboteren kan de patient de klacht niet meer voelen. Het is vergelijkbaar met het doorknippen van je telefoonlijn. Je zal daarna geen onaangename telefoongesprekken meer krijgen. Maar ook geen gewenste telefoongesprekken meer.

R3R aan de ene kant en bewustzijnsverlagende medicijnen aan de andere kant zijn dus tegengestelde methoden die elkaars effectiviteit verlagen.

Mensen die langdurig psychiatrische medicijnen gebruiken, hebben hierdoor vaak veel kunstmatig onderdrukte emoties. Dit kan tot ongebruikelijke reacties in R3R sessies leiden, of de duur van een R3R sessie enorm verlengen. Een R3R beoefenaar zal zich dus enigszins terughoudend opstellen bij het aannemen van clienten die psychiatrische medicijnen gebruikt hebben.

vorige hoofdstuk    home    volgende hoofdstuk