Hoofdstuk 9: De assessment


Een R3R sessie bestaat uit twee delen. Het eerste deel is het bepalen van het volgende onderwerp dat geauditeerd moet worden. Dit heet een assessment. Assessment is een Engels woord en betekent "inschatting" of "vaststelling". Er wordt samen een lijst gemaakt met klachten, en uit die lijst wordt de klacht gekozen die als volgende opgepakt gaat worden, aan de hand van de grootste Meter-reactie.

Het tweede deel van de R3R sessie is het auditeren van de gekozen keten. Hier wordt in een later hoofdstuk op ingegaan.


Soorten ketens

Er zijn twee soorten ketens: de
verhaal-keten en de somatische keten.

Een
verhaal-keten is een keten waarvan de voorvallen overeenkomstige omstandigheden bevatten. Zo kan er een "ruzie met  mijn partner" keten zijn (6 voorvallen), of een "gepest worden op school" keten (14 voorvallen).

Een somatische keten is een keten waarvan de voorvallen overeenkomstige lichamelijke gevoelens bevatten.

Een somatiek is een onprettige gewaarwording van het lichaam. Het woord komt van het oud-Griekse woord "soma", dat lichaam betekent. Een somatiek kan het gevolg zijn van een situatie in het heden (bijvoorbeeld een verwonding) maar is meestal afkomstig van een geladen plaatje.

Voorbeelden van somatieken:

-pijn
-duizeligheid
-bewusteloosheid
-(negatieve) emotie
-lichamelijke ongemak (bijvoorbeeld hitte of kou)
-jeuk
-seksuele sensaties
-gevoel van fysieke druk

Een van de belangrijkste ontdekkingen in R3R is dat geladen plaatjes voornamelijk door gelijke somatiek bij elkaar worden gehouden in een keten. En dat het basisengram veel sneller bereikt wordt
wanneer een somatische keten geauditeerd wordt, dan wanneer een verhaal-keten geauditeerd wordt. Dus een auditor zal waar mogelijk doorvragen naar de somatieken die bij een klacht horen.

Stel de client noemt de klacht hoogtevrees. De auditor zal nu vragen welke somatieken bij die hoogtevrees horen. De client zegt dan bijvoorbeeld: een stekende pijn in mijn buik, een duizeligheid en een gevoel van paniek. De auditor houdt ondertussen de Meter in de gaten en noteert de naaldreactie bij elk van deze drie somatieken. De auditor zal het onderwerp "hoogtevrees" niet als geheel oppakken, maar de drie somatieken als aparte ketens beschouwen en degene met de grootste naaldreactie als eerste oppakken.

Ook wanneer de client een medische term noemt, zoals migraine, dan zal de auditor doorvragen naar de lichamelijke gevoelens.

Het auditeren van voorvallen van "migraine" zal namelijk waarschijnlijk verzanden in het doorlopen van diverse voorvallen van artsbezoek. Het auditeren van "een doffe pijn tegen de rechterkant van mijn schedel" zal naar het basisengram leiden - van een echte verwonding aan het hoofd.

De assessment heeft geen vaste procedure. Soms vraagt de auditor simpelweg naar wat de client behandeld wil hebben.
 
Ook kan de auditor een korte lijst maken, waarbij hij bijvoorbeeld vraagt naar pijnen, ongewenste emoties,
vermoeidheden, gevoelens, angsten, dingen waar je niet van houdt, dingen die je niet kunt, situaties of personen die je liever vermijdt, compulsief gedrag, attitudes (geestelijke houding), huidige en vroegere ziektes enzovoort.

Ook kan hij een standaard formulier met vragen te voorschijn halen, en invullen.  Een zo`n formulier is het gezondheidsformulier, dat zich speciaal richt op lichamelijke problemen en ziektes. Een ander formulier is het "client assessment formulier" dat een inventarisatie maakt van het hele leven van de client, bijvoorbeeld op het gebied van relaties met andere mensen,
werk, opleiding, problemen, gezondheid enzovoort.

vorige hoofdstuk    home    volgende hoofdstuk