Hoofdstuk 8: De sessie

Aan een R3R sessie nemen 2 mensen deel: de client en de auditor. Een R3R sessie vindt plaats in een rustige, veilige omgeving.

De sessie mag niet verstoord worden. Dus de telefoon gaat uit en er hangt een bordje NIET STOREN aan de deur.


De belangrijkste taak van een auditor in sessie is te luisteren naar wat je te zeggen hebt. De auditor zal vaak naar de Meter kijken of bezig zijn met het noteren van dingen, maar de auditor zal altijd naar je luisteren, ook als hij je niet aankijkt.

Het is belangrijk dat de communicatie lijn tussen jou en je auditor open blijft. Dus als je het ergens niet mee eens bent of je hebt de behoefte om iets te zeggen, aarzel dan niet en laat het je auditor meteen weten. Dit verhoogt de effectiviteit van R3R.

Een auditor evalueert niet. Dat wil zeggen dat een auditor je nooit zijn mening zal geven met betrekking tot je klachten of voorvallen uit je verleden, en je er ook niet ongevraagd "adviezen" over zal geven . R3R gaat er van uit dat je heel goed in staat bent om zelf je mening over een onderwerp te vormen zodra de lading op dat onderwerp verwerkt is. De enige taak van de auditor is je naar dingen te laten kijken, en je te helpen met het verwerken van lading.

Wat in een R3R sessie gezegd wordt blijft confidentieel. Soms komen onderwerpen ter sprake die genant of schadelijk kunnen zijn wanneer ze bekend worden. Het is belangrijk dat je vrijuit over zulke onderwerpen kunt praten zonder dat daar risico`s aan verbonden zijn. De enigen die het te weten komen zijn je auditor en de case supervisor. De case supervisor is een andere, ervaren auditor die jouw auditor instructies geeft en die controleert of hij zijn werk goed doet.

Een R3R sessie bestaat uit twee delen, waar we verderop in detail op in zullen gaan:

1) De auditor informeert naar welke klacht je behandeld wilt hebben, en gaat vervolgens op zoek naar de lading die onder deze klacht zit.

2) De auditor stuurt vervolgens je aandacht naar voorvallen in je verleden volgens een precies protocol, om contact te maken met de lading en deze te verwerken. Hierdoor zal de klacht verdwijnen. Dit heet auditeren.


Vorige hoofdstuk    Home    Volgende hoofdstuk