Hoofdstuk 7: Het auditeren van ketens


Normaal zal een plaatje elke keer dat de client het voorval doorloopt, ontladen en dus lichter worden. Maar soms gebeurt het dat een plaatje een tijdlang uitwist, maar op een gegeven moment op een keerpunt komt. Voorbij dit keerpunt zal het plaatje opeens zwaarder worden wanneer de client het voorval opnieuw doorloopt. Het plaatje lijkt meer massief, meer solide te worden, en de client begint zich slechter te voelen. De auditor kan op zijn Meter zien dat de electrische weerstand van zijn client aan het toenemen is. De naald zal niet zweven.
 
Wat er aan de hand is, is dat er een vroeger soortgelijk voorval naar boven komt. Omdat latere voorvallen op hun plaats gehouden worden door eerdere voorvallen, zal de auditor zijn client vragen om een vroeger voorval op dezelfde keten te vinden en dat te doorlopen.

Dit vroegere voorval zal wel ontladen bij elke keer dat de client er door heen gaat. Maar ook bij dit eerdere voorval kan er een keerpunt zijn. En als je dit keerpunt voorbij gaat, dan zal ook het doorlopen van dit eerdere voorval het plaatje niet lichter maar zwaarder maken. De oorzaak hiervan is een nog eerder voorval, en de auditor zal je dan naar dat nog eerdere voorval sturen, enzovoort.Na een aantal keer naar een eerder voorval te zijn gegaan, komt de client bij het basisengram aan, het eerste engram op de keten, dat de hele keten op zijn plaats houdt. Dit basisengram zal volledig uitwissen, de keten zal verdwijnen, en de Meter zal een zwevende naald laten zien. De klacht zal minder sterk zijn, of zelfs volledig verdwenen zijn.


Uitkeyen en uitwissen

Op het moment dat een engram of secondary uit het verleden naar het heden komt, en het lichaam in het heden begint te beinvloeden, dan vormt zich een lock (lock is het Engelse woord voor "slot"). Door het auditeren van locks is het mogelijk dat dit weer teruggedraaid wordt: het engram of de secondary valt opeens weg en je wordt er niet meer door beinvloedt in het heden. 

Het vormen van een lock, doordat een engram of secondary naar het heden komt, heet een key-in, en het uitwissen van dat lock, waardoor het engram of secondary weer terug gaat naar het verleden, heet een key-out. Deze termen komen van het Engelse woord voor sleutel: "key".


Als het engram of de secondary uitkeyt dan is het er nog wel, maar je hebt er tijdelijk geen last van. Dit "tijdelijk" kan een halve minuut zijn, of een halve eeuw.


Maar vroeg of laat zul je weer aan het engram of de secondary worden herinnerd, en zal het engram weer in-keyen.

Het uitkeyen van een engram of secondary gaat ook gepaard met een zwevende naald. Omdat het engram of de secondary nog niet echt weg is (alleen weggezakt), zal de auditor de keten opnieuw oppakken. Dit kan hij direct doen, of in een latere sessie.

Wanneer de auditor de keten weer opnieuw oppakt, zal hij helemaal doorgaan totdat het basis-engram gevonden en uitgewist is.

 

Wanneer de naald zweeft op het basis-engram, is de keten voorgoed verleden tijd. De klacht zal niet meer terugkomen.

Het principe van het blootleggen (de geleidelijke benadering)

Soms is de oorzaak van een klacht bekend, maar vaak ook niet. Het eerste engram op een keten houdt de hele keten op zijn plaats, maar de latere voorvallen kunnen het eerste engram geheel of gedeeltelijk aan het zicht onttrekken.

Stel de client heeft last van hoogtevrees. Hier zit waarschijnlijk een hele keten achter met engrammen, secondaries en locks.
 
Het is mogelijk dat het grootste deel van deze keten, inclusief het basisengram, onzichtbaar is voor de client. Alleen een paar recente locks (momenten waarop hij hoogtevrees had) zijn beschikbaar om geauditeerd te worden.

De auditor zal deze recente locks eerst auditeren. Hierdoor zal de totale lading op de keten afnemen, en zullen eerdere voorvallen beschikbaar komen. Deze kunnen nu geauditeerd worden, waarna de totale lading op de keten nog meer afneemt, en nog eerdere voorvallen beschikbaar komen om geauditeerd te worden.  De auditor gaat door met het auditeren van steeds eerdere voorvallen, net zolang tot het basisengram zichtbaar wordt dat de hoogtevrees veroorzaakt. Dat kan dan geauditeerd worden, waarna de keten oplost.

Overigens kan een klacht als hoogtevrees ook uit meer dan een keten bestaan. Door het uitwissen van een van de ketens zal de klacht verminderen, maar ze zal pas verdwijnen als alle ketens die een rol spelen bij de hoogtevrees uitgewist zijn.


Het verloop van de counseling

Een persoon heeft meestal een heleboel ketens met elk een heleboel engrammen, secondaries en locks:
Met behulp van een Meter wordt de keten die het gemakkelijkst geauditeerd kan worden gelocaliseerd en die keten wordt geauditeerd totdat hij uitgewist is.

Nadat deze keten uitgewist is, is een nieuwe situatie ontstaan. Wanneer de lijst met klachten opnieuw aan de Meter gecheckt wordt, zullen klachten die eerst geen reactie of een bescheiden reactie op de naald gaven, nu misschien wel een grote reactie geven.

De auditor pakt wederom de klacht met de grootste Meter-reactie op en auditeert deze totdat ze uitgewist is.Met elke keten die uitgewist wordt, zal de client zich beter voelen, en zal zijn aandacht minder afgeleid worden door ladingen uit het verleden. Voorvallen en ketens die eerst  "onzichtbaar" waren, worden zichtbaar en kunnen nu wel geauditeerd worden. De counseling zal steeds sneller verlopen omdat de totale hoeveelheid lading afneemt en de client daardoor geestelijk sterker en bekwamer wordt.

Wanneer de auditing doorgaat, zal op een gegeven moment het punt bereikt worden waarop alle klachten weg zijn:De client kan zich nu volledig richten op het leven dat hij werkelijk wil leven, zonder dat hij zijn verleden als een anker met zich mee hoeft te slepen.

Vorige hoofdstuk    Home    Volgende hoofdstuk