Hoofdstuk 6: Het verwerken van lading in plaatjes

Zodra een geladen plaatje gevonden is, moet het worden ontdaan van lading. Dit gebeurt door het voorval waarin het geladen plaatje ontstaan is, een aantal keer te doorlopen. Een voorval doorlopen houdt in dat je in gedachten terug gaat naar het verleden en de gebeurtenissen opnieuw beleeft van begin tot eind.

Een R3R counselor heet een auditor. Dit woord is afgeleid van het Latijnse woord voor luisteren. Een auditor is iemand die je door voorvallen heenstuurt en vervolgens luistert naar wat je er over te zeggen hebt. Dit heet auditeren.

De auditor is degene die jou helpt met het verwerken van de lading.


In onderstaande illustratie doorloopt de client een voorval waarbij hij van de trap viel en zijn hoofd bezeerde. Eerst gaat hij in gedachten terug naar het begin van het voorval. Hij loopt de trap af, struikelt en valt. Hij voelt hoe hij op de grond terecht komt en zich bezeert. Vervolgens gaat hij zitten en houdt hij zijn pijnlijke hoofd vast. En daarna eindigt het voorval.
De auditor zal zijn client meerdere malen door het voorval heensturen. Door het voorval een aantal keer te doorlopen maakt de client contact met de lading in het voorval. Door de lading te confronteren (confronteren betekent hier: waarnemen zonder terug te deinzen) kan de client de lading verwerken. Elke keer dat de client contact maakt met de lading, zal deze in kracht afnemen. De emoties ontladen (dit kan gepaard gaan met tranen of gelach), de pijn en het bijbehorende verzet ertegen worden minder, oude conclusies en beslissing komen uit het plaatje vandaan (en kunnen opnieuw geevalueerd worden), enzovoort.


 De auditor zal zijn client keer op keer door het voorval heensturen totdat alle lading erin verwerkt is.

Zodra alle lading van het plaatje af is, is het plaatje uitgewist. De herinnering zelf blijft natuurlijk intact, en gemakkelijk weer oproepbaar, maar de client zal er geen last meer van hebben en kan er niet meer negatief door beinvloedt worden. Hij kan nu met nieuwe ogen naar de wereld kijken, zonder dat hij de last van zijn verleden met zich mee hoeft te dragen.Het nut van de Meter in R3R

De Meter heeft twee doelen in R3R:

1) helpen bepalen of een bepaalde lading of een bepaald voorval op dit moment verwerkt kan worden.

2) helpen bepalen of  een auditing actie voltooid is.

Aan het begin van een R3R sessie maken de auditor en de client samen een lijst van alle klachten die de client wil laten behandelen. Terwijl de client zijn klachten opnoemt, houdt de auditor de Meter scherp in de gaten, en noteert de Meter-reactie bij elke genoemde klacht.

Als de Meter geen reactie geeft, kan dat de volgende oorzaken hebben:

1) er zit geen lading (meer) op dit onderwerp. Bijvoorbeeld omdat de client het in de loop der tijd zelf al verwerkt heeft.
2) er zit teveel lading op dit onderwerp. De client kan het onderwerp nu nog niet aan en onderdrukt het sterk.
3) de lading zit zo diep in het verstand dat de client er met zijn aandacht niet goed bij kan komen.
4) de client is eigenlijk niet zo geinteresseerd in het genoemde onderwerp.

Wat de oorzaak ook is, de auditor zal deze klacht niet oppakken. De ervaring heeft geleerd dat het oppakken van een onderwerp dat geen Meter reactie heeft gegeven, de client geen goed zal doen en soms zelfs negatieve gevolgen kan hebben.

Als de Meter wel een reactie geeft, dan betekent dat de volgende dingen:

1) er zit lading op het onderwerp, en
2) de client kan de lading beinvloeden door er zijn aandacht op te richten.

De ervaring heeft geleerd dat hoe groter de reactie, hoe gemakkelijker de client de lading kan confronteren en verwerken.

De auditor zal dus de klacht met de grootste reactie uitkiezen en (met goedvinden van de client) dat onderwerp oppakken.

Doordat alleen die klachten die gemakkelijk verwerkt kunnen worden opgepakt worden door de R3R counselor, en de andere klachten (voorlopig) met rust gelaten worden, werkt R3R niet alleen veel sneller dan vroegere methoden voor counseling, maar is de counseling tegelijkertijd ook minder belastend voor de client.
Dit is het grote voordeel van R3R boven vroegere methoden voor counseling.

De zwevende naald

Wanneer het voorval een aantal keer doorlopen is, en alle lading van een plaatje af is, dan geeft dat een bijzondere beweging op de Meter. De naald beweegt zich op een heel langzame, ritmische manier van links naar rechts en weer terug, in een soort rustige golfbeweging.  Dit heet een zwevende naald.De auditor zegt dan tegen de client: "Je naald zweeft." Dit betekent dat deze auditing-actie met succes afgerond is.


Vorige hoofdstuk    home    Volgende hoofdstuk