Hoofdstuk 5: De Meter

De Meter is een belangrijk hulpmiddel voor de R3R counselor. Er zijn meerdere types en modellen. Hieronder staat een foto van een populair model, de Ability 3A Meter:
Zoals de naam al aangeeft, doet dit apparaat op zich niets. Het meet alleen, en geeft daarmee waardevolle informatie aan de counselor.

Deze Meter is verbonden aan twee metalen blikjes die de client moet vasthouden: 


Over deze blikjes wordt een minieme electrische spanning gelegd, van ongeveer een halve volt. Dit is zo laag dat je er niets van voelt. Als je een AA penlight batterijtje (1,5 volt) tussen je vingers vasthoudt dan heb je al 3x meer electrische spanning over je vingers.

Dit stelt de Meter in staat om de electrische weerstand van het lichaam te meten. De electrische weerstand van het lichaam is het vermogen van het lichaam om electrische stroom tegen te houden. Hoe hoger de weerstand, hoe meer moeite de electrische stroom heeft om door het lichaam te stromen. Electrische weerstand wordt uitgedrukt in Ohm.

De natuurlijke weerstand van een mensenlichaam ligt tussen de 5000 en 12500 Ohm.

Een van de ontdekkingen waarop R3R gebaseerd is, is dat geladen mentale plaatjes invloed hebben op de electrische weerstand van het lichaam.

De gemeten weerstand is dus een optelsom van

1) de natuurlijke electrische weerstand van het lichaam
2) het effect van de geladen mentale plaatjes die op het lichaam inwerken.

Als de client de blikjes stil vasthoud en zich niet al te veel beweegt, dan blijft (1) hetzelfde. 

Wanneer geladen plaatjes inwerken op het lichaam dan zal de weerstand van het lichaam veranderen en kan dan zelfs boven de 12500 Ohm of onder de 5000 Ohm uitkomen.

De weerstand van het lichaam wordt op de Meter weergegeven door een naald op een schaalverdeling. Zie het deel rechtsboven op het plaatje van de Ability 3A Meter bovenaan dit hoofdstuk. Wanneer de weerstand van het lichaam verandert dan zal de naald van plaats veranderen.
De Meter is zo ontworpen dat deze schaalverdeling een uitvergroting is. Dus een kleine verandering in de weerstand zal een grote reactie op de naald geven. De naald is soepel geconstrueerd zodat hele kleine, snelle veranderingen in de electrische weerstand van het lichaam er ook op te zien zijn.

Overigens werkt de Meter niet op zweet. De reacties van de naald zijn namelijk veel sneller en groter dan iemand kan zweten en ont-zweten.


De knijptest

De invloed van geladen mentale plaatjes op de weerstand van het lichaam is aan te tonen met behulp van de knijptest.

Bij een knijptest houdt de client de metalen blikjes vast. Iemand geeft hem vervolgens een kleine, maar pijnlijke kneep in zijn arm. Als het goed is, dan zal de naald eventjes van plaats veranderen en vervolgens weer terug gaan naar de plaats waar hij was voor de kneep.

Vervolgens vraagt de auditor aan de client om zich het moment van de kneep te herinneren. Op het moment dat de aandacht van de client contact maakt met het plaatje van de kneep, zal de naald precies dezelfde beweging maken als tijdens de echte kneep.
Voor veel mensen is dit een aparte gewaarwording, dat ze alleen door hun aandacht op een herinnering te richten, de naald op de Meter kunnen laten bewegen.
 
Elke keer dat je je aandacht richt op het plaatje van de kneep, zal de naald reageren. Maar er gebeurt iets: elke keer dat je je  aandacht op het plaatje richt zal de naaldreactie kleiner worden. En na een aantal keren zal de reactie helemaal verdwijnen.

Door contact te maken met het plaatje, zal de lading er op verwerkt worden. Dit is een basisprincipe van de R3R therapie. De herinnering zelf blijft natuurlijk bestaan, maar zodra de lading erop verwerkt is, kan de herinnering je niet meer negatief beinvloeden.

Tijdens een sessie zal de client de meter niet te zien krijgen. De meter reageert namelijk doordat de client zijn aandacht op een geladen plaatje richt. Als de client zijn aandacht op de naald richt, is er minder aandacht over voor het geladen plaatje.

vorige hoofdstuk    home    volgende hoofdstuk