Hoofstuk 1: introductie - wat is R3R?

R3R is een revolutionaire en effectieve methode om klachten op het gebied van emoties, het verstand en de persoonlijkheid op te lossen.

R3R kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de volgende dingen op te lossen:


Het doel van R3R is het daadwerkelijk laten verdwijnen van dergelijke klachten.

R3R leert niet "hoe je met de klachten om moet gaan". R3R is ook geen methode om de klachten te onderdrukken.

R3R zoekt de oorzaak van de klacht en laat deze verdwijnen.

R3R is een mensvriendelijke methode. Er wordt geen gebruik gemaakt van drugs, medicijnen of hypnose. Wel wordt er gebruik gemaakt van geavanceerde meetapparatuur die de snelheid en effectiviteit van de methode sterk verhoogt.

R3R is bedoeld voor normale mensen die ontevreden zijn over zichzelf en hun leven. Het einddoel van R3R is een gelukkig en gezond persoon die prima in zijn vel zit en vol in het leven staat.

Home    volgende hoofdstuk